Ochrona danych osobowych

Twoje prawo – nasz obowiązek

Ochrona i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest zagwarantowana: EP Energo Mineral Sp. z o.o. / EP Energo Mineral Deutschland GmbH zobowiązuje się do poszanowania Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych, który to proces stanowi priorytet we wszystkich prowadzonych przez nas operacjach biznesowych.

Chcielibyśmy zatem wyjaśnić Państwu podstawowe zasady naszych procedur przetwarzania danych osobowych. Informacje te oraz, w stosownych przypadkach, dalsze informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych uzyskają Państwo również w każdym przypadku, gdy zwrócimy się do Państwa z prośbą o udostępnienie takich danych.

 

1. Informacje na temat gromadzenia danych osobowych

1.1 Ochrona danych osobowych jest istotnym aspektem w pracy EP Energo
Mineral Sp. z o.o. / EP Energo Mineral Deutschland GmbH Dlatego też firmy wymienione w stopce działają jako podmioty odpowiedzialne za te strony internetowe w rozumieniu Art. 4 Nr 7 RODO.

1.2 Nasz inspektor ochrony danych dostępny jest pod następującym adresem:

EP Power Minerals GmbH
Inspektor(-rzy) ochrony danych
Duisburger Str. 170
46535 Dinslaken
datenschutz(at)ep-pm(dot)com

 

2. Gromadzenie danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej

2.1 Z niemal całej oferty internetowej EP Energo Mineral Sp. z o.o. / EP Energo Mineral Deutschland GmbH mogą Państwo korzystać bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych. Tylko nieliczne oferty i usługi, które znajdą Państwo na naszych stronach, wymagają podania danych osobowych w celu ich wykorzystania.

2.2 Podczas korzystania z oferty internetowej EP Energo Mineral Sp. z o.o. / EP Energo Mineral Deutschland GmbH, serwery internetowe (web serwery) EP Energo Mineral Sp. z o.o. / EP Energo Mineral Deutschland GmbH automatycznie rejestrują i analizują techniczne dane dostępowe. Dane te nie mogą być jednak przyporządkowane do konkretnej osoby; indywidualny użytkownik pozostaje anonimowy.

Zarejestrowane dane obejmują:

 • Adres IP
 • Data i godzina złożenia wniosku
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
 • Treść zgłoszenia (konkretna strona)
 • Kod statusu dostępu/HTTP
 • Ilość przekazywanych w każdym przypadku danych
 • Strona internetowa, z której pochodzi zapytanie
 • Przeglądarka
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki

Dane te są przekazywane do naszych serwerów internetowych podczas wywoływania poszczególnych stron internetowych przez Państwa przeglądarkę internetową. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Wykorzystujemy te techniczne informacje dostępowe w celu nieustannego podnoszenia poziomu atrakcyjności i użyteczności naszych stron internetowych i ich zawartości oraz w celu identyfikacji ewentualnych problemów technicznych w naszej ofercie internetowej.

2.3 Kontaktując się z nami za pomocą formularza kontaktowego, wyrażają Państwo zgodę na to, że podane przez Państwa dane (np. adres e-mail, nazwisko, numer telefonu) mogą zostać przez nas zapisane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Państwa dane zostaną usunięte po rozpatrzeniu Państwa wniosku.

2.4 Okres przechowywania danych osobowych
Usuwamy Państwa dane osobowe, gdy tylko przestają one być potrzebne do realizacji wyżej wymienionych celów, chyba że prawne zobowiązania do ich przechowywania uniemożliwiają ich usunięcie.

 

3. Cookies

Używamy tzw. Plików cookies do analizy stron internetowych, co ma na celu uczynienie naszej obecności w Internecie bardziej przyjazną i efektywną dla użytkownika. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu, z którego Państwo korzystają.

Można wyróżnić dwa rodzaje plików cookie: technicznie niezbędne pliki cookie i opcjonalne pliki cookie. Technicznie niezbędne pliki cookie są niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej i jej funkcji. Wykorzystanie danych za pomocą technicznie koniecznych plików cookie jest konieczne, o ile umożliwia to odniesienie do osoby, a tym samym stanowi przetwarzanie i jest dozwolone w wyżej wymienionych celach w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz interesów osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO.

Opcjonalne pliki cookie mogą zawierać funkcje, które wykraczają poza zakres technicznie niezbędnych plików cookie. W przypadku gdy linki do danych osobowych są tworzone przy użyciu opcjonalnych plików cookie do celów analizy,
podstawą prawną Państwa zgody jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO. Używamy tych plików cookie do analizy naszej strony internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w ust. zatytułowanym „Pliki cookies“.

Pliki cookie mogą Państwo w każdej chwili usunąć, korzystając z ustawień bezpieczeństwa swojej przeglądarki. W większości przypadków możliwa jest rezygnacja z plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Dalsze informacje na ten temat można uzyskać w Federalnym Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Informacji pod adresem BSI - JavaScript, Cookies & Fingerprints (bund.de)BSI - JavaScript, Cookies & Fingerprints (bund.de)

Warunki akceptacji można zmodyfikować a zgodę wycofać w dowolnym momencie za pomocą banera zgody dostępnego na naszej stronie internetowej.

Zmodyfikuj warunki akceptacji

 

Matomo

Matomo używa plików cookies, pozwalających na analizę korzystania z witryny przez użytkownika. W tym celu na naszym serwerze przechowywane są informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania z niniejszej witryny. Przed zapisaniem adres IP jest anonimizowany. Dane te są gromadzone w celu optymalizacji naszej strony internetowej. Dane te będą przechowywane przez okres 12 miesięcy. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania przez użytkownika z niniejszej witryny nie są udostępniane osobom trzecim.

Jeśli użytkownik nie ma nic przeciwko przechowywaniu i analizy tych danych na podstawie swojej wizyty, może wyrazić zgodę na ich przetwarzanie, klikając myszką przy wejściu na stronę internetową. Wybrana opcja zostanie zachowana na potrzeby przyszłych sesji.

 

4. Sprzeciw lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

4.1 Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać. Takie odwołanie będzie miało wpływ na dopuszczalność przetwarzania danych osobowych po tym, jak udzielili Państwo zgody.

4.2 O ile przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na kryterium równowagi interesów, mogą Państwo zgłosić zastrzeżenie wobec przetwarzania. Dzieje się tak w przypadku, gdy przetwarzanie danych nie jest w szczególności konieczne do wykonania umowy w szczególności z tobą, który to przypadek opisujemy poniżej. W przypadku zgłoszenia takiego zastrzeżenia poprosimy Państwa o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych osobowych w dotychczasowy sposób. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu zrewidujemy sytuację i zaprzestaniemy lub dostosujemy przetwarzanie danych lub przedstawimy Państwu nasze uzasadnione przesłanki, na podstawie których kontynuujemy przetwarzanie danych.

4.3 Oczywiście w każdej chwili mogą Państwo zastrzec przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów reklamowych i analizy danych. Mogą Państwo
poinformować nas o swoim zastrzeżeniu pod następującymi danymi kontaktowymi: datenschutz(at)ep-pm(dot)com

 

5. Państwa prawa

5.1 Przysługują Państwu następujące prawa w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych:

 • Prawo do informacji,
 • Prawo do sprostowania lub usunięcia danych,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • Prawo do zastrzeżenia przetwarzania danych,
 • Prawo do przenoszenia danych.

5.2 Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. W Nadrenii Północnej-Westfalii właściwym organem nadzorczym jest: Komisarz stanu ds.
Ochrony danych i wolności informacji Nadrenia Północna-Westfalia, Kavalleriestr. 2 - 4, 40213 Düsseldorf.


Stan prawny na dzień 20.07.2021