Ochrona danych osobowych

Twoje prawo – nasz obowiązek

Ochrona i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest zagwarantowana: EP Energo Mineral Sp. z o.o. / EP Energo Mineral Deutschland GmbH zobowiązuje się do poszanowania Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych, który to proces stanowi priorytet we wszystkich prowadzonych przez nas operacjach biznesowych.

Chcielibyśmy zatem wyjaśnić Państwu podstawowe zasady naszych procedur przetwarzania danych osobowych. Informacje te oraz, w stosownych przypadkach, dalsze informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych uzyskają Państwo również w każdym przypadku, gdy zwrócimy się do Państwa z prośbą o udostępnienie takich danych.

 

1. Informacje na temat gromadzenia danych osobowych

1.1 Ochrona danych osobowych jest istotnym aspektem w pracy EP Energo
Mineral Sp. z o.o. / EP Energo Mineral Deutschland GmbH Dlatego też firmy wymienione w stopce działają jako podmioty odpowiedzialne za te strony internetowe w rozumieniu Art. 4 Nr 7 RODO.

1.2 Nasz inspektor ochrony danych dostępny jest pod następującym adresem:

EP Power Minerals GmbH
Inspektor(-rzy) ochrony danych
Duisburger Str. 170
46535 Dinslaken
datenschutz(at)ep-pm(dot)com

 

2. Gromadzenie danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej

2.1 Z niemal całej oferty internetowej EP Energo Mineral Sp. z o.o. / EP Energo Mineral Deutschland GmbH mogą Państwo korzystać bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych. Tylko nieliczne oferty i usługi, które znajdą Państwo na naszych stronach, wymagają podania danych osobowych w celu ich wykorzystania.

2.2 Podczas korzystania z oferty internetowej EP Energo Mineral Sp. z o.o. / EP Energo Mineral Deutschland GmbH, serwery internetowe (web serwery) EP Energo Mineral Sp. z o.o. / EP Energo Mineral Deutschland GmbH automatycznie rejestrują i analizują techniczne dane dostępowe. Dane te nie mogą być jednak przyporządkowane do konkretnej osoby; indywidualny użytkownik pozostaje anonimowy.

Zarejestrowane dane obejmują:

 • Adres IP
 • Data i godzina złożenia wniosku
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
 • Treść zgłoszenia (konkretna strona)
 • Kod statusu dostępu/HTTP
 • Ilość przekazywanych w każdym przypadku danych
 • Strona internetowa, z której pochodzi zapytanie
 • Przeglądarka
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki

Dane te są przekazywane do naszych serwerów internetowych podczas wywoływania poszczególnych stron internetowych przez Państwa przeglądarkę internetową. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Wykorzystujemy te techniczne informacje dostępowe w celu nieustannego podnoszenia poziomu atrakcyjności i użyteczności naszych stron internetowych i ich zawartości oraz w celu identyfikacji ewentualnych problemów technicznych w naszej ofercie internetowej.

2.3 Kontaktując się z nami za pomocą formularza kontaktowego, wyrażają Państwo zgodę na to, że podane przez Państwa dane (np. adres e-mail, nazwisko, numer telefonu) mogą zostać przez nas zapisane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Państwa dane zostaną usunięte po rozpatrzeniu Państwa wniosku.

2.4 Okres przechowywania danych osobowych
Usuwamy Państwa dane osobowe, gdy tylko przestają one być potrzebne do realizacji wyżej wymienionych celów, chyba że prawne zobowiązania do ich przechowywania uniemożliwiają ich usunięcie.

 

3. Cookies

Używamy tzw. Plików cookies do analizy stron internetowych, co ma na celu uczynienie naszej obecności w Internecie bardziej przyjazną i efektywną dla użytkownika. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu, z którego Państwo korzystają.

Można wyróżnić dwa rodzaje plików cookie: technicznie niezbędne pliki cookie i opcjonalne pliki cookie. Technicznie niezbędne pliki cookie są niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej i jej funkcji. Wykorzystanie danych za pomocą technicznie koniecznych plików cookie jest konieczne, o ile umożliwia to odniesienie do osoby, a tym samym stanowi przetwarzanie i jest dozwolone w wyżej wymienionych celach w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz interesów osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO.

Opcjonalne pliki cookie mogą zawierać funkcje, które wykraczają poza zakres technicznie niezbędnych plików cookie. W przypadku gdy linki do danych osobowych są tworzone przy użyciu opcjonalnych plików cookie do celów analizy,
podstawą prawną Państwa zgody jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO. Używamy tych plików cookie do analizy naszej strony internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w ust. zatytułowanym „Pliki cookies“.

Pliki cookie mogą Państwo w każdej chwili usunąć, korzystając z ustawień bezpieczeństwa swojej przeglądarki. W większości przypadków możliwa jest rezygnacja z plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Dalsze informacje na ten temat można uzyskać w Federalnym Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Informacji pod adresem https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlung
en/EinrichtungSoftware/EinrichtungBrowser/Sicherheitsmassnahmen/Cookies/cookies_node.html

Warunki akceptacji można zmodyfikować a zgodę wycofać w dowolnym momencie za pomocą banera zgody dostępnego na naszej stronie internetowej.

Zmodyfikuj warunki akceptacji

 

Google Analytics

O ile użytkownik wyraził na to zgodę, niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Limited (Google). Zakres stosowania obejmuje tryb pracy Universal Analytics: Dzięki temu możliwe jest przypisanie danych, sesji
i interakcji na wielu urządzeniach do anonimizowanego identyfikatora użytkownika, a tym samym do analizowania działań użytkownika na różnych urządzeniach.

Google Analytics używa tzw. plików cookie: Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie uprzednio skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zwracamy uwagę, że na tej stronie internetowej Google Analytics został rozszerzony o anonimizację IP, aby zapewnić, że adresy IP są rejestrowane anonimowo (tzw. maskowanie IP). Adres IP przesłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi z Google. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można uzyskać na stronie https://www.google.com/analytics/terms/de.html lub w  https://policies.google.com/?hl=de.

Cele przetwarzania danych:
Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu
na rzecz operatora strony internetowej. 
Podstawa prawna: Podstawą prawną do korzystania z Google Analytics jest Państwa zgoda udzielona w trybie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

Odbiorcy / kategorie odbiorców:
Odbiorcą gromadzonych danych jest Google. Przekazywanie do państw trzecich: Dane osobowe są przekazywane na podstawie standardowych klauzul umownych UE.

Czas przechowywania danych
Przesłane przez nas i powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi dane są automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy. Usuwanie danych, których okres przechowywania został zakończony, odbywa się automatycznie raz w miesiącu.

Prawa osób, których dotyczą dane
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, uniemożliwiając zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie w Państwa przeglądarce; jako środek ostrożności chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w tym przypadku użytkownik może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Można również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa z witryny (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki. Pliki cookie opt-out uniemożliwiają gromadzenie danych uzyskanych podczas odwiedzania tej strony ze skutkiem na przyszłość. Aby zapobiec gromadzeniu danych przez Universal Analytics na wielu różnych urządzeniach, należy przeprowadzić opt-out na wszystkich używanych systemach.

 

4. Sprzeciw lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

4.1 Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać. Takie odwołanie będzie miało wpływ na dopuszczalność przetwarzania danych osobowych po tym, jak udzielili Państwo zgody.

4.2 O ile przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na kryterium równowagi interesów, mogą Państwo zgłosić zastrzeżenie wobec przetwarzania. Dzieje się tak w przypadku, gdy przetwarzanie danych nie jest w szczególności konieczne do wykonania umowy w szczególności z tobą, który to przypadek opisujemy poniżej. W przypadku zgłoszenia takiego zastrzeżenia poprosimy Państwa o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych osobowych w dotychczasowy sposób. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu zrewidujemy sytuację i zaprzestaniemy lub dostosujemy przetwarzanie danych lub przedstawimy Państwu nasze uzasadnione przesłanki, na podstawie których kontynuujemy przetwarzanie danych.

4.3 Oczywiście w każdej chwili mogą Państwo zastrzec przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów reklamowych i analizy danych. Mogą Państwo
poinformować nas o swoim zastrzeżeniu pod następującymi danymi kontaktowymi: datenschutz(at)ep-pm(dot)com

 

5. Państwa prawa

5.1 Przysługują Państwu następujące prawa w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych:

 • Prawo do informacji,
 • Prawo do sprostowania lub usunięcia danych,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • Prawo do zastrzeżenia przetwarzania danych,
 • Prawo do przenoszenia danych.

5.2 Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. W Nadrenii Północnej-Westfalii właściwym organem nadzorczym jest: Komisarz stanu ds.
Ochrony danych i wolności informacji Nadrenia Północna-Westfalia, Kavalleriestr. 2 - 4, 40213 Düsseldorf.


Stan prawny na dzień 20.07.2021