EP Energo Mineral: Twój doświadczony partner w branży energetycznej i budowlanej

Strahlmittel

Witamy w EP Energo Mineral!

Działamy na polskim rynku od 2001 roku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wsparciu silnych wspólników: JD i EP Power Minerals, staliśmy się ekspertem w zakresie zagospodarowywania ubocznych produktów spalania i wiarygodnym partnerem dla branży budowlanej i sektora energetycznego.

Oferujemy naszym klientom najwyższą jakość produktów, gwarantujemy terminowość i niezawodność dostaw oraz zapewniamy usługi w zakresie nowoczesnych badań laboratoryjnych i profesjonalnego doradztwa technologicznego.

Na naszej stronie znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat oferty i filozofii działania EP Energo Mineral, a także dane kontaktowe do naszych przedstawicieli.

Downloads Kontakt EP Energo Mineral Kontakt EP Energo Mineral Deutschland

Wspólnie

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wsparciu silnych wspólników: JD i EP Power Minerals, jesteśmy ekspertem w zakresie zagospodarowywania ubocznych produktów spalania i wiarygodnym partnerem dla branży budowlanej i sektora energetycznego.

Rzetelność

Dostarczamy naszym klientom najwyższej jakości produkty, zapewniamy ciągłość i stabilność dostaw. Dzięki nowoczesnemu laboratorium wspieramy klientów fachowym doradztwem technicznym.  

Rozwijamy się.

Systematycznie rozwijamy naszą ofertę produktową budując przewagę konkurencyjną. Dbamy także o nowoczesne kanały komunikacji z klientami.

Hochhäuser

Filozofia przedsiębiorstwa

Partnerstwo jest dla nas najważniejszym priorytetem. Dbamy o trwałe i oparte na wzajemnym szacunku relacje z kontrahentami  i współpracownikami. Wspieramy naszych partnerów wiedzą i doświadczeniem.

Budujemy zaufanie, rzetelnie informując o naszej działalności. Transparentność jest kluczowym elementem naszej strategii biznesowej.

Działalność biznesowa ma realny wpływ na środowisko, w którym funkcjonuje – jest za nią współodpowiedzialna.

Dlatego w EP Energo Mineral łączymy realizację celów biznesowych z jednoczesną troską o środowisko naturalne. Mamy świadomość, że naszymi codziennymi działaniami wpływamy na najbliższe otoczenie. Te zależności sprawiają, że możemy aktywnie kształtować jego przyszłość.

Dbamy o zrównoważony i bezpieczny rozwój spółki działając w oparciu o zasady etyki biznesowej oraz wartości korporacyjne. Nie tolerujemy korupcji ani nieuczciwych praktyk rynkowych.

Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników są dla nas nadrzędnymi wartościami. Troszczymy się o przyjazne warunki pracy oraz satysfakcję i rozwój pracowników.

Chcąc w pełni wykorzystać nasz potencjał konsekwentnie realizujemy obrane cele strategiczne. Efektywność kosztowa i operacyjna oraz elastyczność w działaniu pozwala nam szybko reagować zarówno na szanse jak i zagrożenia pojawiające się w otoczeniu biznesowym.

Inwestycje w rozwój są dla nas istotą tworzenia stabilnej, skutecznej i przyjaznej środowisku organizacji. Działania na rzecz  nowych rozwiązań i podnoszenia kompetencji pracowników podejmujemy wspólnie z naszymi kluczowymi partnerami: ośrodkami naukowymi i badawczymi.

Współpracujemy z Akademią Górniczo - Hutniczą w Krakowie, Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu oraz Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie.

Systematycznie rozwijając ofertę produktową i nowoczesne kanały komunikacji z klientami przyczyniamy się do wzrostu konkurencyjności rynku.

Wspólnicy

Równorzędnymi udziałowcami spółki EP Energo Mineral jest EP Power Minerals GmbH (50% udziałów) i Joachim Duda (50% udziałów).

Grupa JD

Grupa JD już od ponad 25 lat działa na polskim rynku materiałów budowlanych i transportu. Działalność Grupy JD koncentruje się na czterech obszarach i ukierunkowana jest na: sprzedaż cementu, transport samochodowy i kolejowy, zagospodarowanie popiołów lotnych oraz produkcję i sprzedaż betonu towarowego. Celem JD jest dostosowanie oferowanych produktów i usług do wymagań klientów i rozwijającego się rynku budowlanego.

EP Power Minerals

Jako przedsiębiorstwo z ponad 40-letnim doświadczeniem w przemyśle energetycznym i budowlanym EP Power Minerals jest dobrze zorientowane w wymaganiach swoich klientów. Spółka jest ekspertem w zarządzaniu ubocznymi produktami spalania. Nasz partner już od prawie 40 lat świadczy usługi dla sektora przemysłu i branży budowlanej zaopatrując swoich odbiorców w najwyższej jakości materiały budowlane (popiół lotny, popiół denny, gips) oraz ścierniwa i czyściwa o szerokim zastosowaniu.

Zarząd

W EP Energo Mineral liczy się mądre i skuteczne zarządzanie. Członkowie zarządu wspólnie odpowiadają za całokształt przedsiębiorstwa. Ich działania wynikają bezpośrednio z naszej kultury organizacyjnej i filozofii.


Cezary Smyk
Prezes Zarządu

Sławomir Witos
Członek Zarządu

Paweł Kadłubowski
Prezes Zarządu

Strahlmittel

Produkty

Popiół lotny jest cenionym materiałem w branży budowlanej

Popiół lotny powstaje w  elektrowniach i elektrociepłowniach w procesie spalania węgla podczas elektrostatycznego lub mechanicznego wytrącania pylastych cząsteczek z gazów odlotowych.

Ze względu na swoje właściwości popiół lotny znajduje szerokie zastosowanie w branży materiałów budowlanych, drogownictwie, budownictwie ziemnym oraz górnictwie.

Popiół lotny sygnowany marką EP Energo Mineral charakteryzuje się dużą zawartością krzemionki (SiO2), niskimi stratami prażenia, drobnym uziarnieniem oraz właściwościami pucolanowymi, dzięki którym powstają materiały o zwiększonej wytrzymałości oraz trwałości.


Z powodzeniem stosowany jest m.in. w produkcji:

 • betonu towarowego, prefabrykatów i galanterii betonowej
 • cementu i mieszanek cementowych

Atestowany popiół lotny do betonu oferowany przez spółkę EP Energo Mineral odpowiada wymaganiom normy PN EN 450-1.


Zalety stosowania:

Zastosowanie popiołu lotnego w produkcji mieszanek betonowych i prefabrykatów pozwala na:

 • znaczące obniżenie kosztów produkcji
 • poprawę urabialności i szczelności struktury oraz zmniejszenie wodożądności mieszanek  betonowych
 • obniżenie ciepła hydratacji
 • uzyskanie wyższej wytrzymałości betonu w dłuższym czasie i podwyższenie odporności na agresję chemiczną

Dla zapewnienia jakości oferowane przez nas popioły lotne poddawane są regularnym badaniom zarówno w ramach procesu wewnętrznej kontroli jakości w naszym laboratorium, jak i w uznanych instytutach zewnętrznych

Mieszanka popiołowo - żużlowa powstaje z połączenia popiołów lotnych, popiołów dennych oraz szklistych frakcji żużlowych. Jej podstawowymi składnikami są glinokrzamiany (SiO2 i Al2O3).

Dzięki swoim właściwościom fizyko - chemicznym mieszanka popiołowo - żużlowa znajduje zastosowanie w:

 • budownictwie inżynieryjnym (nasypy drogowe, kolejowe, podbudowa dróg i autostrad)
 • produkcji materiałów ceramicznych: cegieł i pustaków
 • utwardzaniu powierzchni
 • rekultywacji wyrobisk kopalnianych

Badania właściwości mieszanki popiołowo - żużlowej oferowanej przez EP Energo Mineral przeprowadził niezależny, akredytowany ośrodek: Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki Energopomiar.

Mikrosfera to sferyczne cząstki krzemianowo-glinowe wypełnione dwutlenkiem węgla i azotem.


Najważniejsze właściwości mikrosfer to:

 • duża wytrzymałość na czynniki chemiczne oraz działanie wysokich i niskich temperatur
 • znaczna wytrzymałość na ściskanie oraz odporność na miażdżenie
 • niska nasiąkliwość
 • duża mrozoodporność
 • niski współczynnik przewodzenia ciepła
 • ognioodporność
 • zdolność tłumienia drgań

Mikrosfera znajduje zastosowanie praktycznie w każdej gałęzi przemysłu.


Na szeroką skalę wykorzystywana jest:

 • w przemyśle materiałów budowlanych jako wypełniacz zwiększający termoizolacyjność i ognioodporność produktów, zmniejszając ich nasiąkliwość
 • przemyśle samochodowym
 • przemyśle ceramicznym oraz tworzyw sztucznych
 • przy produkcji powłok statków kosmicznych, elementów konstrukcyjnych łodzi i płynów wiertniczych
 • jako komponent w medycynie i kosmetyce
Labor

Usługi

Oferowane przez EP produkty podlegają stałej kontroli jakości. Nasze produkty objęte są procesem certyfikacji przeprowadzanym we współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie.

Laboratorium EP Energo Mineral wykonuje szereg badań i analiz próbek popiołów w oparciu o normę PN-EN 450-1. Przeprowadzamy m.in. badania takich parametrów jak:

 • straty prażenia
 • miałkość
 • zawartość wolnego tlenku wapnia
 • stałość objętości
 • wskaźnik aktywności pucolanowej

Laboratorium ściśle współpracuje z akredytowanym Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu, w którym prowadzone są badania popiołów w ramach nadzoru zewnętrznego.

Oferujemy pomoc dla naszych odbiorców w opracowaniu receptur do zastosowania UPS w produkcji wyrobów budowlanych. 


Kontakt
E-Mail: laboratorium(at)energomineral(dot)com
Telefon: +48 32 786 92 62

Gwarantujemy naszym klientom terminowość i niezawodność dostaw.

W organizowaniu dostaw dla naszych klientów wspiera nas JD - nasz wspólnik i jednocześnie ekspert w zakresie usług transportowych zarówno w Polsce jak i za granicą. Bezpieczeństwo dostaw gwarantuje flota ponad 80 samochodów należących do JD oraz tabor samochodowy podwykonawców. Realizując zamówienia naszych odbiorców mamy w dyspozycji łącznie około 500 pojazdów.


Zdolności magazynowe

Terminale magazynowe EP Energo Mineral to możliwość zmagazynowania ok. 50 000 ton popiołu lotnego.

Dysponujemy nowoczesnymi instalacjami przeładunkowo - magazynowymi. Część z nich została zaprojektowana i zbudowana przez EP Energo Mineral na terenie współpracujących z nami elektrowni i elektrociepłowni. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom nasze instalacje zostały połączone z istniejącymi systemami odpopielania.   

Optymalizacja łańcucha dostaw pozwala nam na elastyczną i stabilną realizację zamówień. Dzięki naszej bazie logistycznej jesteśmy stabilnym i wiarygodnym partnerem zarówno dla branży budowlanej jak i dla sektora energetycznego. Wytwórcom UPS gwarantujemy ciągłość odbiorów także w miesiącach zimowych, a naszym klientom zapewniamy dostępność popiołu nawet w przypadku przerw w produkcji elektrowni i elektrociepłowni.

Obiekty Referencyjne

International Conference Centre Katowice

Międzynarodowe Centrum Konferencyjne
Katowice

Shopping Centre Bialystok

Galeria handlowa
Białystok

Stadium Bialystok

Stadion
Białystok

Arena Stadium Lublin

Arena Stadion
Lublin

Bahnhof Lodz

Dworzec kolejowy
Łódź