EP Energo Mineral: Váš zkušený partner pro energetiku a stavebnictví

Strahlmittel

Vítáme vás na internetové stránce společností EP Energo Mineral

Zabýváme se odběrem a využíváním vedlejších produktů spalování, jež vznikají v energetice (zkratka – VPS) k přímému uplatnění jako stavebniny či jako přísady k výrobě stavebnin. EP Energo Mineral Sp. z o. o. zajišťuje od roku 2001 dodávky vedlejších produktů spalování na polský trh. Na území východního Německa působí naše dceřiná společnost – EP Energo Mineral Deutschland GmbH.

Působíme na polském trhu od roku 2001. Díky mnohaleté zkušenosti a podpoře silných společníků: JD a EP Power Minerals, jsme se stali odborníky na využívání vedlejších produktů spalování a důvěryhodným partnerem pro stavební obor a energetický sektor.

Našim zákazníkům nabízíme nejkvalitnější výrobky, zaručujeme včasné a spolehlivé dodávky a zajišťujeme služby v rozsahu moderních laboratorních zkoušek a profesionálního technologického poradenství.

Na našich stránkách najdete detailní informace o nabídce a filozofii jednání EP Energo Mineral a také kontaktní údaje našich zástupců.

Downloads Kontakt EP Energo Mineral Kontakt EP Energo Mineral Deutschland

Společně

Díky dlouholetým zkušenostem a podpoře silných partnerů: JD a EP Power Minerals, jsme odborníci na nakládání s vedlejšími produkty spalování a důvěryhodný partner pro stavebnictví a energetiku.

Spolehlivost

Svým zákazníkům dodáváme výrobky nejvyšší kvality a zajišťujeme plynulost a stabilitu dodávek. Díky moderní laboratoři poskytujeme našim zákazníkům profesionální technické poradenství. 

Vyvíjíme se

Systematicky rozvíjíme naši nabídku produktů a vytváříme konkurenční výhodu. Dbáme také na moderní komunikační kanály se zákazníky.

Hochhäuser

Filozofie jednání

Partnerství je pro nás prioritou. Staráme se o pevné a na vzájemné důstojnosti založené vztahy z obchodními partnery a spolupracovníky. Podporujeme partnery znalostmi a zkušenostmi.

Budujeme důvěru, sdílíme pravdivé informace o naší činnosti. Transparentnost je klíčovým prvkem naší obchodní strategie.

Podnikání reálně ovlivňuje životní prostředí, v němž působí – spoluodpovídá za něj.

Proto v EP Energo Mineral spojujeme realizaci obchodních cílů s péčí o životní prostředí. Jsme si vědomi, že naše každodenní činnost ovlivňuje nejbližší okolí. Tyto souvislosti způsobují, že můžeme aktivně vytvářet jeho budoucnost.

Staráme se o vyrovnaný a bezpečný rozvoj společnosti tím, že své působení zakládáme na pravidlech etiky v podnikání a korporačních hodnotách. Netolerujeme úplatkářství a nekalé tržní praktiky.

Bezpečnost a zdraví zaměstnanců jsou pro nás prvořadé hodnoty. Dbáme o přátelské pracovní podmínky a spokojenost a rozvoj zaměstnanců.

Tím, že chceme plně využít náš potenciál, důsledně realizujeme námi určené strategické cíle. Nákladová a operační efektivita a flexibilita při jednání nám dovoluje rychle reagovat jak na šance, tak i ohrožení, která vznikají v obchodním prostředí.

Investice do rozvoje jsou pro nás základem pro vytvoření stabilní, účinné a přátelské organizace vůči životnímu prostředí. Činíme kroky pro nová řešení a zvedání zaměstnaneckých kompetencí společně s našimi klíčovými partnery – vědeckými a výzkumnými středisky.

Spolupracujeme s vysokou školou akademia górniczo-hutnicza [vysoká báňská a hutnická škola] v krakově, ústavy instytut ceramiki i materiałów budowlanych [ústav keramiky a stavebních materiálů] v opolí a instytut techniki budowlanej [ústav stavební techniky] ve varšavě.

Systematicky vyvíjíme nabídku výrobků a zákaznické moderní komunikační kanály, podílíme se na růstu konkurenceschopnosti trhu.

Společníci

Rovnými podílníky společnosti EP Energo Mineral jsou dva silné subjekty: EP Power Minerals GmbH (50% obchodní podíl) a Joachim Duda (50% obchodní podíl).

Koncern JD

Skupina JD působí již více než 25 let na polském trhu stavebních materiálů a dopravy. Činnost Skupiny JD se soustředí na čtyři oblasti a je zaměřená na prodej cementu, silniční a železniční dopravu, nakládání s popílkem a výrobu a prodej betonu. Cílem JD je přizpůsobit nabízené výrobky a služby požadavkům zákazníků a rozvíjejícímu se stavebnímu trhu.

EP Power Minerals

EP Power Minerals je součástí mezinárodní skupiny EP. Společnost je odborníkem v oblasti řízení vedlejších produktů spalování. Náš partner již téměř 40 let poskytuje služby pro průmysl a stavebnictví a dodává svým odběratelům stavební materiály nejvyšší kvality (popílek, zbytkový popel, sádra) a brusiva a čistidla pro všeobecné použití.

Představenstvo

V EP Energo Mineral je oceňováno moudré a účinné řízení. Členové představenstva společně odpovídají za celek podniku. Jejich činnost je přímým výsledkem naší organizační kultury a filozofie.


Cezary Smyk
předseda představenstva

Sławomir Witos
člen představenstva

Paweł Kadłubowski

předseda představenstva

Strahlmittel

Výrobky

Popílek je ve stavebnictví oceňovaný materiál

Popílek je vyroben v elektrárnách a kogeneračních teplárnách v procesu spalování uhlí v průběhu elektrostatického nebo mechanického srážení prachovitých částic z odpadních plynů.

Vzhledem ke svým vlastnostem je popílek široce používán ve stavebních materiálech, výstavbě silnic, zemních stavebních pracích a hornictví.

Popílek značky EP Energo Mineral je charakteristický vysokým obsahem oxidu křemičitého (SiO2), nízkou ztrátou pražení, malou zrnitostí a pucolánovými vlastnostmi, díky čemuž vznikají materiály se zlepšenou pevností a trvanlivostí.


Je úspěšně používán mj. v produkci:

 • betonu, prefabrikátů a betonových výrobků
 • cementu a cementových směsí

Schválený popílek nabízený společností EP Energo Mineral odpovídá požadavkům normy PN EN 450-1.

 

VÝHODY POUŽÍVÁNÍ:

Použití popílku ve výrobě betonových směsí a prefabrikátů umožňuje:

 • výrazně snížit výrobní náklady
 • zlepšit zpracovatelnost a těsnost struktury a snížit požadavky betonových směsí na vodu
 • snížit teplo hydratace
 • dosáhnout vyšší pevnosti betonu po delší dobu a zvýšit odolnost proti chemické agresi

Pro zajištění kvality jsou námi nabízené popílky podrobeny pravidelným zkouškám, a to jak v rámci vnitřní kontroly kvality v naší laboratoři, tak v renomovaných externích ústavech.

Směs popílku a strusky je tvořena z kombinace popílku, popela a sklovitých frakcí strusky.Jejími základními složkami jsou hlinitokřemičitany (SiO2 i Al2O3). Díky svým fyzikálním a chemickým vlastnostem se směs popela a strusky používá v:

 • inženýrském stavitelství (silniční a železniční násypy, podkladní vrstvy silnic a dálnic)
 • výrobě keramických materiálů: cihel a tvárnic
 • povrchovém tvrzení
 • rekultivaci důlních děl

Zkoušky vlastností směsí popela a strusky nabízených EP Energo Mineral provedlo nezávislé akreditované centrum: Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki Energopomiar [Měřicí a výzkumná pracoviště energetických zařízení Energopomiar].

Mikrosféra jsou sférické částice oxidu křemičitého a oxidu hlinitého naplněné oxidem uhličitým a dusíkem.


Nejdůležitější vlastnosti mikrosfér jsou:

 • vysoká odolnost proti chemickým faktorům a působení vysokých a nízkých teplot
 • značná pevnost v tlaku a odolnost proti drcení
 • nízká nasákavost
 • vysoká mrazuvzdornost
 • nízký koeficient tepelné vodivosti
 • ohnivzdornost
 • schopnost tlumit vibrace

Mikrosféra může být uplatňována prakticky pro veškerá odvětví průmyslu.


Ve velkém je používána:

 • v průmyslu se stavebními materiály jako plnivo, jež zvyšuje tepelnou izolaci a ohnivzdornost výrobků a tím zmenšuje jejich nasákavost
 • v automobilovém průmyslu
 • v keramickém a plastikářském průmyslu
 • při výrobě povlaků pro kosmické lodě, konstrukčních prvků lodí a vrtných kapalin.
 • jako složka v lékárenství a kosmetice
Labor

Služby

Výrobky nabízené firmou EP jsou nepřetržitě kontrolovány. Na naše výrobky se vztahuje certifikační proces, jenž je prováděn ve spolupráci s ústavem Instytut Techniki Budowlanej [Ústav stavební techniky] ve Varšavě.

Laboratoř EP Energo Mineral provádí řadu zkoušek a rozborů vzorků popílků, jež vycházejí z požadavků normy PN-EN 450-1. Provádíme mj. zkoušky takových parametrů, jako jsou:

 • ztráty pražení
 • jemnost
 • obsah volného oxidu vápenatého
 • stálost objemu
 • stanovení pucolánové aktivity

Laboratoř těsně spolupracuje s akreditovaným Ústavem keramiky a stavebních materiálů v Opolí, v němž jsou zkoumány popílky v rámci externího dohledu.

Pro naše odběratele nabízíme pomoc při zpracovávání skladby pro použití VPS ve výrobě stavebnin. 


Kontakt na naši laboratoř
E-Mail: laboratorium(at)energomineral(dot)com
Telefon: +48 32 786 92 62

Našim zákazníkům zaručujeme včasné a spolehlivé dodávky.

Při zajišťování dodávek pro naše zákazníky nás podporuje JD – náš společník a zároveň odborník na dopravní služby jak v Polsku, tak v zahraničí. Bezpečnost dodávek je zaručována vozovým parkem, jejž tvoří více než 80 vozidel, která vlastní JD, a soubor subdodavatelových vozidel. Pro plnění zakázek pro naše odběratele máme k dispozici celkem cca 500 vozidel.


Skladovací schopnosti

Skladové terminály EP Energo Mineral představují možnost skladovat cca 50 000 tun popílku. Máme k dispozici moderní techniku pro zajištění překládky a skladování. Tato technika byla zčásti navržena a postavena firmou EP Energo Mineral v areálu elektráren a kogeneračních tepláren, jež s námi spolupracují. Díky uplatněným řešením byly naše instalace propojeny s dosavadními systémy odlučování popele.

Optimalizace dodavatelského řetězce nám dovoluje flexibilně a stabilně realizovat objednávky. Díky našemu logistickému zázemí jsme stabilní a spolehlivý partner jak pro stavební obor, tak pro energetický sektor. Subjektům, u nichž vzniká VPS, zaručujeme kontinuitu odběru i v zimních měsících a našim zákazníkům zajišťujeme dostupnost popele i v situaci přestávek ve výrobě elektráren a kogeneračních tepláren.

Referenční objekty

International Conference Centre Katowice

Mezinárodní konferenční centrum
Katovice

Shopping Centre Bialystok

Obchodní centrum
Białystok

Stadium Bialystok

Stadion
Białystok

Arena Stadium Lublin

Arena Stadion
Lublin

Bahnhof Lodz

Vlakové nádraží
Lodž