Právní sdělení

Právní sdělení

Informace jsou na těchto stránkách podány pouze za účelem prezentovat firmu EP Energo Mineral Sp. z o.o. a její výrobky a služby. Tyto jsou zajišťovány bez jakékoliv odpovědnosti, zejména (nejen nevýhradně) odpovědnosti za aktuální stav, úplnost nebo správnost informací či jakékoliv odpovědnosti za obchodní použitelnost výrobků, jejich použitelnost ke konkrétnímu účelu či porušení práv třetích osob.

EP Energo Mineral Sp. z o.o. doporučuje prověřit veškeré informace získané z těchto internetových stránek, než budou využívány. Uživatelé těchto internetových stránek souhlasí s přístupem na stránky a jejich obsahem na vlastní odpovědnost. Firma EP Energo Mineral Sp. z o.o. nenese odpovědnost za jakékoliv škody, které vznikly v souvislosti s využíváním těchto internetových stránek.

Tyto stránky obsahují odkazy a reference na internetové stránky třetích osob. Firma EP Energo Mineral Sp. z o.o. ověřila informace uvedené na internetových stránkách třetích osob v souladu se svými vědomostmi a vírou a s odbornou péčí. Odkazy byly zajištěny pouze pro pohodlí uživatele a neznamenají, že firma EP Energo Mineral Sp. z o.o. schválila jejich obsah. EP Energo Mineral Sp. z o.o. nenese odpovědnost za dostupnost a obsah těchto internetových stránek třetích osob či za škody, které vznikly jako následek jejich používání. Odkazy na stránky třetích osob jsou označeny jako externí odkazy.

Omezení odpovědnosti stanovená v tomto dokladu nemají uplatnění v rozsahu, v němž firma EP Energo Mineral Sp. z o.o. způsobila škodu způsobenou z hrubé nedbalosti nebo úmyslně nebo odpovědnosti za výrobek nebo jiné povinné odpovědnosti.

Autorská práva a duševní práva

Celý zpřístupňovaný obsah na našich internetových stránkách, zejména veškeré texty, obrazy, grafika, zvuk, video a anonymní soubory (dále „obsah“) se řídí autorským právem a jinými právy, která chrání duševní vlastnictví.

Z výjimkou zvláštních případů, které jsou níže stanoveny, nedávají tyto stránky žádná licenční práva k obsahu těchto internetových stránek, kromě osobních, nekomerčních cílů, ani práva duševního vlastnictví, jako jsou ochranné známky a patenty. Jakékoliv takové použití pro jiné cíle je zakázáno a porušuje platné právo (včetně mj. německého zákona o autorském právu, zákona o ochranných známkách, zákona o ochraně autorských práv, zákona o boji s nekalou konkurencí).

EP Energo Mineral Sp. z o.o. uživatelům stránek přiznává právo k užívání, ukládání či rozmnožování obsahu, který byl získán v sekci „Centrum stahování“, vcelku nebo částečně k novinářským účelům, avšak za podmínky, že takový obsah nebude úpraven a obsahuje tyto informace o autorských právech: Copyright © 2017 EP Energo Mineral Sp. z o.o. Zkušební exemplář je třeba odeslat EP Energo Mineral Sp. z o.o.

Hypertextové odkazy mohou být stanoveny k této internetové stránce až po získání předchozího souhlasu firmy EP Energo Mineral Sp. z o.o. Pro získání takového souhlasu je třeba kontaktovat kontaktní osobu ohledně těchto stránek, která byla vyjmenována v sekci Právní informace/ Informace o firmě. Osobní údaje svěřené firmě EP Energo Mineral Sp. z o.o. jsou zpracovávány a chráněny v souladu s podmínkami, stanovenými v platné legislativě:

  • Všeobecné nařízení ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v rozsahu zpracovávání osobních údajů.
  • Zákon ze dne 17. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (Sb. z roku 2002 č. 144, položka 1204 s pozdějšími změnami)
  • Zákon ze dne 16. července 2004 – telekomunikační právo (Sb. č, 171 z roku 2004, položka 1800 s pozdějšími změnami)
  • Zákon ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů