Ochrana dat

Vaše právo - naše povinnost

Můžete se spolehnout na ochranu a zabezpečení svých osobních údajů: Společnost EP Energo se zavazuje respektovat vaše soukromí při zpracování vašich osobních údajů.
Mineral Sp. z o.o. / EP Energo Mineral Deutschland GmbH je důležitým zájmem, který zohledňujeme ve všech našich obchodních procesech.

Proto bychom vám zde rádi vysvětlili základní pravidla našeho nakládání s osobními údaji. Tyto informace a případně další informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů najdete také všude tam, kde od vás takové informace požadujeme.

 

1. Informace o shromažďování osobních údajů

1.1 Ochrana osobních údajů je pro společnost EP Energo
Mineral Sp. z o.o. / EP Energo Mineral Deutschland GmbH velmi významná. Proto společnosti uvedené v impresum působí jako odpovědné strany, tj. . čl. 4 č. 7 DSGVO tyto webové stránky.

1.2 Naši osobu pověřenou ochranou osobních údajů můžete kontaktovat na následující adrese:

EP Power Minerals GmbH
osoba pověřená ochranou osobních údajů
Duisburger Str. 170
46535 Dinslaken
datenschutz(at)ep-pm(dot)com

 

2. Shromažďování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

2.1 Můžete využívat téměř celou internetovou nabídku společnosti EP Energo Mineral Sp. z o.o. / EP Energo Mineral Deutschland GmbH, aniž bychom od vás vyžadovali jakékoli osobní údaje. Pouze některé nabídky a služby, které najdete na našich stránkách, vyžadují pro své použití poskytnutí osobních údajů.

2.2 Při využívání internetové nabídky společnosti EP Energo Mineral Sp. z o.o. / EP Energo Mineral Deutschland GmbH internetové servery (webové servery) společnosti EP Energo Mineral Sp. z o.o. / EP Energo Mineral Deutschland GmbH automaticky zaznamenávají a vyhodnocují technické přístupové údaje. Tyto údaje však nelze přiřadit ke konkrétní osobě; jednotliví uživatelé zůstávají anonymní.

Zaznamenané údaje zahrnují:

 • IP-adresa
 • datum a čas poptávky
 • Rozdíl časových pásem od greenwichského času (GMT)
 • Obsah žádosti (konkrétní stránka)
 • Stav přístupu/stavový kód HTTP
 • Objem přenesených dat v každém případě
 • Webové stránky, ze kterých požadavek pochází
 • Prohlížeč
 • Operační systém a jeho rozhraní
 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče

Tyto údaje jsou přenášeny na naše webové servery při vyvolání jednotlivých internetových stránek prostřednictvím internetového prohlížeče. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f DS-GVO.

Tyto technické přístupové informace používáme k neustálému zlepšování atraktivity a použitelnosti našich internetových stránek a jejich obsahu a k identifikaci případných technických problémů v naší internetové nabídce.

2.3 Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, souhlasíte s tím, že vámi poskytnuté údaje (např. e-mailová adresa, jméno, telefonní číslo) mohou být uloženy za účelem zodpovězení vašich dotazů. Po vyřízení vaší žádosti budou vaše údaje vymazány.

2.4 Doba uchovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje vymažeme, jakmile již nebudou potřebné pro plnění výše uvedených účelů, pokud vymazání nebrání zákonné povinnosti uchovávání.

 

3. Cookies

Pro naši webovou analýzu používáme takzvané cookies, které slouží k tomu, aby naše internetová prezentace byla uživatelsky přívětivější a celkově efektivnější. Soubory cookie jsou textové soubory, které se ukládají v zařízení, které používáte.

Rozlišujeme dva typy souborů cookie: technicky nezbytné soubory cookie a nepovinné soubory cookie. Technicky nezbytné soubory cookie jsou vyžadovány z technických důvodů pro provoz webových stránek a jejich funkcí. Použití údajů prostřednictvím technicky nezbytných souborů cookie, pokud toto použití umožňuje odkaz na osobu a představuje tak zpracování, je povoleno pro výše uvedené účely za účelem ochrany našich oprávněných zájmů a zájmů třetích stran v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO.

Nepovinné soubory cookie mohou obsahovat funkce, které přesahují rámec technicky nezbytných souborů cookie. Pokud jsou odkazy na osobní údaje vytvářeny pomocí volitelných souborů cookie pro účely analýzy,  je právním základem pro váš souhlas čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO. Tyto soubory cookie používáme pro analýzu našich webových stránek. Další informace naleznete ve stejnojmenné sekci.

Soubory cookie můžete kdykoli vymazat v nastavení zabezpečení svého prohlížeče. Používání souborů cookie můžete zpravidla odmítnout prostřednictvím nastavení prohlížeče.
. Další informace k tomuto tématu jsou k dispozici u Spolkového úřadu pro bezpečnost informací na adrese BSI - JavaScript, Cookies & Fingerprints (bund.de)

Svůj souhlas můžete kdykoli změnit nebo odvolat v banneru souhlasu na našich webových stránkách.

Změna vašeho souhlasu

 

Matomo

Matomo používá cookies, na základě kterých analyzuje Váš pohyb po našich webových stránkách. Cookie během mapování Vašeho pohybu po našich webových stránkách generují informace, které se následně ukládají na náš server. Vaše IP adresa je před uložením anonymizována. Účelem sběru dat je optimalizace naší internetové prezentace. Data jsou ukládána na dobu 12 měsíců. Informace o Vašem pohybu po našich webových stránkách generované souborem cookie nejsou předávány dále.

Pokud s ukládáním a vyhodnocováním dat spojených s Vaší návštěvou u nás souhlasíte, dejte nám po otevření stránky kliknutím svolení se zpracováváním dat. Zvolená možnost souhlasu bude příslušně uložena pro potřeby Vašich dalších návštěv u nás.

 

4. Námitka nebo odvolání proti zpracování vašich údajů

4.1 Pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Takové odvolání bude mít vliv na přípustnost zpracování vašich osobních údajů poté, co jste nám je sdělili.

4.2 Pokud při zpracování vašich osobních údajů vycházíme z rovnováhy zájmů, můžete proti zpracování vznést námitku. To platí v případě, že zpracování není nezbytné zejména pro plnění smlouvy s vámi, což je v každém případě uvedeno v popisu funkcí. Při uplatnění takové námitky vás požádáme o vysvětlení důvodů, proč bychom neměli zpracovávat vaše osobní údaje tak, jak jsme je zpracovali. V případě vaší oprávněné námitky situaci přezkoumáme a zpracování údajů buď ukončíme, nebo upravíme
ukážeme vám naše závažné oprávněné důvody, na jejichž základě pokračujeme ve zpracování.

4.3 Samozřejmě můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely reklamy a analýzy údajů. O vašich námitkách k reklamě nám můžete zaslat na následující kontaktní údaje datenschutz(at)ep-pm(dot)com

 

5. Vaše práva

5.1 V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte vůči nám následující práva:

 • právo na informace,
 • právo na opravu nebo výmaz,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů.

5.2 Máte také právo podat stížnost na naše zpracování vašich osobních údajů u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů. V Severním Porýní-Vestfálsku je příslušným dozorovým úřadem: Státní komisař pro
Ochrana údajů a svoboda informací Severní Porýní-Vestfálsko, Kavalleriestr. 2 – 4, 40213 Düsseldorf.

Stav 20.07.2021